Start od the content

Objectives and competences

L'objectiu bàsic del màster és oferir una formació profesionalitzadora en el camp de la creació de continguts i disseny d'estratègies de comunicació especialitzada per a la difusió i promoció del patrimoni cultural i natural i, conseqüentment, per a la promoció i desenvolupament territorial.

Per a això es contemplen com a objectius més concrets:

- La formació teòrica i metodològica en relació als conceptes i categories de patrimoni i el seu valor econòmic, i les possibilitats d'anàlisis i planificació de l'acció de difusió del patrimoni

- La formació especialitzada en les diverses tradicions, tècniques, recursos i habilitats per a la promoció i divulgació del patrimoni en els diferents mitjans de comunicació i a través dels diferents gèneres narratius.