Top of the page
Start od the content

Enjoy the wide range of possibilities for studying that the UdL offers you

1 See

General scholarships

Beques del Ministeri per a Estudis de Màster

2 See

Collaboration scholarships of the UdL

Beques de col·laboració

Beques d'Introducció a la Recerca

3 See

General grants

Ajuts per estudiants procedents de l'estranger

Normativa de premis extraordinaris

4 See

Study grants for serious socioeconomic situations

Beques de col·laboració específiques