Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster Comunicació del patrimoni cultural i natural    

La comunicació i difusió del patrimoni representa un camp d'especial interès dins de les activitats de gestió del patrimoni natural i cultural. Ls institucions de gestió del patrimoni, el sector del turisme, i també el sector educatiu i divulgatiu, requereixen cada vegada més de coneixements i competències en un àmbit, el de la comunicació, central en les seves estratègies i subjecte a uns processos d'innovació que fan més necessària la formació i la professionalització especialitzada.

Les xarxes socials, les tecnologies de realitat virtual i augmentada, el complex entramat de mitjans o suports per a continguts escrits, sonors i audiovisuals, requereixen de professionals que, des de les institucions que gestionen el patrimoni, cultural i natural, i el turisme vinculat a aquest patrimoni, tinguin una formació específica en el camp de la comunicació especialitzada en la difusió, divulgació i promoció del patrimoni. La formació que proposa aquest màster s'orienta també a l'acompliment professional en empreses de producció de continguts (editorials, productores audiovisuals, productores de continguts digitals), que ofereixen productes relacionats amb el patrimoni cultural i natural, ja sigui per a finalitats educatives i divulgatius, com d'entreteniment o comercials.

Així doncs, el Màster de Comunicació del Patrimoni Cultural i Natural planteja l'adquisició de competències en el disseny d'estratègies de comunicació i creació de continguts per a la promoció i la difusió del patrimoni cultural i natural, i la professionalització en l'àmbit del domini dels diversos recursos, habilitats i tècniques per a la difusió d'aquest patrimoni des d'i a través dels diversos mitjans de comunicació, digitals o analògics.

El màster pretén facultar per a la comunicació del patrimoni cultural i natural en diferents àmbits professionals (periodisme cultural, comunicació institucional i corporativa en institucions de gestió del patrimoni, comunicació aplicada a la promoció turística, creació audiovisual i transmedia, promoció territorial en l'audiovisual, etc), a partir de diferents tecnologies (digitals i analògiques), des d'una concepció multimèdia (ordinador, televisió, dispositius multimèdia) i contemplant diferents tipus de continguts i estratègies (documentals, ficció, periodisme, videojocs, contingut patrocinat, etc).