Inici del Contingut

Accés i admissió

El màster s'adreça a persones amb coneixements i interès en el camp dels mitjans de comunicació i del patrimoni (natural i cultural) i a professionals de la gestió del patrimoni.

Titulacions d'accés: Graus en Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publicitat; Grau en Història, Història de l'Art, Geografia, Turisme.

Tots els futurs estudiants hauran d'omplir una sol·licitud de preinscripció amb les seves dades personals, dades acadèmiques i trajectòria formativa. Pel que fa als titulats d'altres àmbits vinculats a la comunicació cultural i de patrimoni, amb experiència professional prèvia, o els provinents de l'àmbit de ciències aplicades o altres, la inscripció serà estudiada en cada cas per la Comissió Acadèmica.

Les vies d'accés en tot cas són les següents (segons Reial decret 1393/2007):

   - Títol universitari oficial espanyol: Accés directe. No hi ha tràmits específics.
   - Títol universitari estranger homologat: La persona interessada ha d'obtenir l'homologació del seu títol pel Ministeri d'Educació d'Espanya.
   - Titulació estrangera no homologada però amb nivell de formació equivalent al títol de grau espanyol i sempre que al país expedidor del títol es faculti per a l'accés als estudis de postgrau: La persona interessada ha de presentar a la secretaria de la Facultat de Lletres un document emès per la universitat on es va obtenir el títol d'accés o per l'autoritat competent d'aquell país que acrediti que el seu títol li permet accedir als estudis de postgrado.El / la coordinador / a del Màster i la Comissió del Programa Oficial de Postgrau de la Facultat hauran de comprovar aquests requisits abans d'admetre l'estudiant / a amb titulació no homologada.