Inici del Contingut

Distribució per semestres

Matèries

ECTS

Unitat Temporal (curs/ semestre)

Assignatura

Caràcter*

Unitat Temporal (curs/ semestre)

ECTS

Fonamentació teòrica i metodològica. Patrimoni, territori i turisme

24

S1

Patrimoni cultural: conceptes i continguts

OB

S1

6

Patrimoni natural: conceptes i continguts

 

OB

S1

6

La promoció del territori i del patrimoni i la seva dimensió turística

OB

S1

6

Planificació, execució i avaluació de projectes de comunicació del patrimoni

OB

S1

6

Patrimoni i tecnologies digitals

12

S1

TIC aplicades a la promoció del patrimoni

OB

S1

6

Internet i la comunicació del patrimoni

OB

S2

6

La promoció del patrimoni i el territori en els mitjans de comunicació

 

 

24

S2

 

La promoció del patrimoni i del territori en els mitjans escrits

OP

S2

6

La promoció del patrimoni i del territori en l'audiovisual

OP

S2

6

Estratègies transmedia de promoció del patrimoni i del territori

OP

S2

6

Literatura, turisme i patrimonio

OP

S2

6

El documental audiovisual sobre patrimoni

OP

S2

6

Patrimoni, territori i gamificació

OP

S2

6

TFM

15

S3

Treball final de màster

OB

S3

15

Práctiques externes

15

S3

Pràctiques externes

OB

S3

15