Inici del Contingut

Itinerari d'estudiants a temps parcial

L'estudiant que es matriculi de menys de 60 crèdits en un curs acadèmic es considera estudiant a temps parcial. El mínim de crèdits que ha de matricular-se per curs acadèmic és de 20 crèdits, sense comptabilitzar els crèdits reconeguts.

El Treball Final de Master no es podrà defensar fins que l'alumne hagi superat tots els crèdits teòrics del màster.